Kvalifikační předpoklady

 

Certifikát ISO 9001:2016 a 3834-2:2006 Certifikát ISO 14001:2016 Prohlášení o shodě dle NV č. 26/2003 Sb.

 

Certifikát OHSAS 18001:2008 Certifikát SCC Certifikát Systému řízení výroby Certifikát výjimečnosti 2017